Drie inspiratiemiddagen voor het Nijmeegse erfgoedveld

De wethouder voor cultuurhistorie, Tobias van Elferen, organiseert drie denk- en inspiratiesessies voor het Nijmeegse erfgoedveld rondom het nieuwe erfgoedprogramma Verleden Beleefd. Verleden Beleefd  wordt vanaf 2024 de opvolger van het huidige programma Verleden Verbeeld dat dit jaar ten einde loopt.

Voor deze sessies worden uitdrukkelijk alle professionals en vrijwilligers uit het Nijmeegs erfgoedveld uitgenodigd. De sessies zijn voeding voor het nieuwe beleid en programma. Om uw wensen en behoeften terug te kunnen zien in het nieuwe beleid, is het van belang dat u bij deze sessies aanwezig bent. Zelf zal ik ook bij alle sessies aanwezig zijn en bij de sessie over immaterieel erfgoed zal waarschijnlijk het voltallige college aansluiten.

U bent welkom om deel te nemen aan de volgende inspiratiesessies: 

  • 23 mei. Kathedraaldenken: Is het goed voor Nijmegen of goed voor mij? (14.00-17.00 uur)
  • 2 juni.  Visualisatievisie: Hoe laten we het erfgoed zien in de openbare ruimte? (14.00-17.00 uur)
  • 20 juni. Immaterieel erfgoed: Hoe draagt immaterieel erfgoed bij aan een publiek(elijk) gedeeld verleden? (14.00-17.00 uur)

Locatie: LUX Nijmegen.
Kent u iemand die ook geïnteresseerd is, maar de uitnodiging niet heeft ontvangen? Stuur deze gerust door binnen uw netwerk.

Door middel van onderstaande  aanmeldlink kunt u zich aanmelden voor de inspiratiesessie. De aanmeldlink is bruikbaar tot 19 juni.

https://www.nijmegen.nl/formulieren/inspiratiesessies-verleden-beleefd/

Dinsdag 23 mei 14.00 uur Sessie 1 Kathendralenbouwers

Deze eerste sessie is op 23 mei in LUX, Mariënburg (Passage Mariënburg 38-39, 6511 PS Nijmegen). Om 13:30 kunt u binnen lopen. De sessie is van 14-17 uur. WethouderTobias van Elferen opent de middag en zal ons meer vertellen over de relatie tussen deze sessies en het nieuwe publieksbereikbeleid.

Ook kom je alles te weten over de voor-en nadelen van één toeristische stadspas.Claire Mertens van VisitAntwerp komt naar Nijmegen om de ervaringen van de stad Antwerpen met ons te delen. Ook het Antwerpse erfgoedveld is aangesloten bij de City Pass. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Uiteraard krijgt het publiek voldoende gelegenheid om Mertens hierover te bevragen. 

Mark de Greeff is nu ruim een jaar directeur van Den Bosch Partners. Hij en zijn team zijn verantwoordelijk voor een nieuwe merkstrategie en een nieuwe beeldtaal die bij de stad past. Mark doet dat volledig anders dan anders. Een stad is namelijk helemaal geen merk. Bij het nadenken over het historische Den Bosch begon hij bij de Sint-Jan. Het leidde tot een visiestuk over kathedraaldenken. En dát gaat dan weer over langetermijnvisie en over niet alleen aan jezelf denken. Dat verhaal zou zo maar eens perfect bij Nijmegen kunnen passen.

Kleinkunstenaar Lex van Wieren zal optreden. Hij weet op charmante wijze af te rekenen met egoïsme. Altijd al de wens gehad om minder aan jezelf te denken? Of juist groot voorstander van egoïsme? Iedereen is welkom op deze middag waar het draait om het collectief. Er zal ook volop gelegenheid zijn input te geven op de besproken thema’s.

Illustrator Yoko Heiligers zal de middag samenvatten in een krachtig beeld, dat later gedeeld gaat worden. En Uitgeverij Loopvis maakt een toepasselijke goodiebag voor alle aanwezigen. 

Erfgoedaanjager Mijke Pol zal de middag presenteren en de gasten interviewen. 

Hebt u zich nog niet aangemeld? U bent welkom om deel te nemen aan de volgende inspiratiesessies: 

VRIJDAG 2 JUNI 14.00 uur SESSIE 2 VISUALISATIES

Programma:
Welke mogelijkheden zijn er om het verleden te laten zien dat niet meer zichtbaar is? En hoe kan visualisatie bijdragen aan de beleefbaarheid van het narratief van de stad?

Kom op 2 juni naar de tweede Erfgoedinspiratiesessie en luister onder andere naar Ronald Ramakers (directeur GLOW) en Martin Knuyt (OKRA Landschapsarchitecten). Illustrator Meike Lieve Bos zal de middag in beeld samenvatten en Studio Boot heeft alvast de affiches gemaakt voor grote visualisatieprojecten. Ze kunnen maar vast klaar liggen. 

Wethouder Tobias van Elferen trapt de middag af en legt uit waarom we deze sessies organiseren. Het allerbelangrijkste: u mag meepraten. Dat is zelfs van essentieel belang voor een geslaagde middag. Behalve dat u vragen mag stellen aan de gasten, vragen we aan alle aanwezigen ook om zich te buigen over stellingen en vragen. De antwoorden en de gesprekken zijn voeding voor het nieuwe erfgoedsubsidiehuis ‘Verleden Beleefd’. 

 

En heeft u er een hard hoofd in? Spelen er zaken waar u zich vreselijk over op kan winden? Bent u bang dat deze middagen weliswaar leuk zijn, maar er verder toch niks mee gaat gebeuren? Daarvoor is er het bankje van Naaistreek. Na een paar minuten gaat u gegarandeerd veel lichter naar buiten. 

 

Kent of hebt u geslaagde visualisatievoorbeelden? Uit Nijmegen of daarbuiten? We horen en zien het op 2 juni graag. Neem bijvoorbeeld afbeeldingen van geslaagde visualisaties mee. 

 

Nijmegen als case study Urban Heritage Studies

Jaarlijks organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een cursus over erfgoed en stadsontwikkeling, in nauwe samenwerking met het Institute for Housing and Urban Development Studies (Erasmus Universiteit) en TU Delft. Specialisten uit binnen- en buitenland zullen zich tijdens de meerdaagse cursus in juni buigen over de Nijmeegse situatie voor wat betreft het erfgoed. De cursus wordt georganiseerd in het kader van het zgn Internationaal Cultuurbeleid (ICB) van de ministeries van OCW en BuZa. De cursus staat open voor professionals uit de partnerlanden die in het ICB zijn benoemd. Nederland is logischerwijs een van de deelnemende landen.

Doel van de cursus is niet alleen het opdoen van cognitieve kennis en het aanleren van praktische vaardigheden, maar nadrukkelijk ook het opbouwen van een internationaal netwerk.

Nijmegen figureert in de cursus als oefencasus en dient in eerste instantie de leerdoelen van de cursisten. Dat gezegd hebbende, kunnen de bevindingen van de cursisten wel degelijk betekenis hebben voor de casus Nijmegen. Zij zullen daarom aan het einde van de cursus in de stad gepresenteerd worden.

 

Aanmelding kan tot 30 april!

Urban Heritage Strategies course | Institute for Housing and Urban Development Studies | Erasmus University Rotterdam (ihs.nl)  

Politieke avond: Cultuurhistorisch Convenant verrijkt

9 maart: CPRN organiseert POLITIEKE avond cultuurhistorisch convenant

Op donderdagavond 9 maart organiseert het CPRN een vervolg op de ondertekening van het ‘Cultuurhistorisch Convenant 2022-2026’ van een jaar geleden. Tien raadsleden gaan die avond in overleg met nagenoeg het gehele cultuurhistorisch veld van Nijmegen om met elkaar te overleggen hoe het erfgoed van Nijmegen nog beter behouden en zichtbaar gemaakt kan worden. Aan de hand van vier thema’s komen hele concrete actuele onderwerpen aan bod. en kunnen van beide zijde voorstellen worden gedaan of plannen gesmeed.
Locatie: Tijdelijke huisvesting Valkhofmuseum (ABNAMRO gebouw aan Keizer Karelplein).
Inloop: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur.
Aanmelding voor 7 maart verplicht bij secretariaat@cprn.nl.

VIER THEMA’S
1- Structurele versterking van het cultuurhistorisch veld in Nijmegen. Positie, inrichting en taakverdeling
van het cultuurhistorisch veld: rol van de erfgoedaanjagers, welk effect en gevolg voor de lange termijn.
Aspect van  Duurzaamheid.
2- Bescherming en herbestemming materieel erfgoed.
3- Versterking visualisaties van Nijmeegs verleden.
4- Subsidieregeling voor de erfgoedsector, deels bedoeld voor bestaande wettelijke verplichtingen
(achterstand monumentenzorg), deels (een veel kleiner gedeelte) voor nieuw beleid (volkscultuur, culturele
hoofdstad 2023).

 

024geschiedenis op Valkhof

‘De Maand van de geschiedenis’ heeft al jaar en dag een lokale nijmeegse invulling waarbij veel leden van het CPRN actief zijn. Dit jaar zijn de activiteiten van 8 t/m 13 oktober geconcentreerd op het Valkhof. De Geschiedenisquiz is in Brebl.
Iedere dag is er van 17.00 – 21.00 een cultureel eetcafé in de Nicolaaskapel. Alleen in deze week is de eerste verdieping bereikbaar, waar bezoekers op de fraaie plek van de hertogen van Gelre kunnen zitten en de maquettes van de oude stadspoorten te bewonderen zijn. Tijdens het programma is op de begane grond de bar geopend en bestaat de mogelijkheid een hapje te eten, verzorgd door horecaondernemers van het Valkhofkwartier.

In het uitgebreide programma van pitches, lezingen en theatrale bijdragen zal onder andere YouTube literair performer Floris van der Pol zijn opwachting maken, wordt de première van een film van Kees Moerbeek over Emile Selbach getoond en zal een doorstart worden gemaakt met het Geschiedeniscafé. Dagelijks bespreekt Museum Het Valkhof een museumobject, zorgt Lindenberg Cultuurhuis voor muzikale verrassingen en zijn de animaties van Ongekend te zien. Naast een boeiend programma ondergaan de bezoekers iedere avond een soundscape die speelt in 1545.

In de weekenden vinden er vanaf 14.00 uur kinderspelen, rondleidingen, sportieve activiteiten en muzikale intermezzo’s plaats in het Valkhofpark. Zo kan iedereen, van jong tot oud, op een leuke, inspirerende en verrassende manier kennis maken met de cultuur en geschiedenis van Nijmegen.

Je kan ten alle tijden vrijelijk binnenlopen maar je kunt ook gebruik maken van ons inschrijfformulier

Realisatie door: De Valkhofvereniging, Stichting Vlegel, Kwartiermakers Valkhofkwartier. In samenwerking met leden van het Valkhofkwartier, deelnemers 024 Geschiedenis en het Huis voor de Binnenstad.

De illustratie bovenaan van Selbach, ‘de zwaarste man van Europa’ is van Kees Moerbeek uit zijn film. Zie het filmprogramma op 12 oktober, de premiere om 20.00 uur.

Dag van het stationsgebied

Op 22 september organiseert de gemeente Nijmegen een ‘Dag van het stationsgebied’. Het stationsgebied beslaat het gebied van de Hezelpoort tot aan het viaduct van de Graafseweg, en van de schouwburg tot aan het voormalige UWV-gebouw.

Meerjarenproject
De komende 10 jaar wordt dit gebied helemaal aangepakt. Dan moet u denken aan:
• verbeteringen en veranderingen aan sporen en station
• nieuwe stationsingang aan de westzijde
• meer fietsenstallingen
• nieuwe busstations
• 2000 nieuwe woningen en nieuwe commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen.
In totaal gaat het om meer dan 25 projecten die er samen voor zorgen dat Nijmegen over 10 jaar een nieuw en toekomstbestendig stationsgebied heeft, waar het prettig en veilig reizen, wonen, werken, winkelen en verblijven is. Nijmegen doet dit natuurlijk niet alleen.
De gemeente werkt nauw samen met ProRail, NS en de provincie Gelderland, ontwikkelaars en corporaties.

Deze dag staat in het teken van het informeren en inspireren van Nijmegenaren. We gaan in gesprek over maatschappelijke thema’s die in het stationsgebied samenkomen en voor Nijmegen belangrijk zijn. Zo leveren we een bijdrage aan het oplossen van de Nijmeegse woningnood, en zorgen we ervoor dat het gebied aantrekkelijker wordt en een plezierige plek om te wonen. Maar we moeten dit gebied ook bereikbaar houden, zorgen dat het groener en duurzamer wordt en dat de omgeving goed hittebestendig is. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van thema’s die spelen en die allemaal met elkaar te maken hebben.

Het CPRN heeft een Werkgroep gevormd dat specifiek het cultuurhistorische aspect in de gaten houdt.

Wat

Op de Van Schaeck Mathonsingel staan op 22 september 5 minipaviljoens. In 1 paviljoen kunt u de digitale kaart van het stationsgebied bekijken met daarbij op hoofdlijnen de stand van zaken van de verschillende projecten.
Daarnaast zijn er 4 paviljoens die elk een eigen thema  hebben:
1. KLIMAAT & GROEN
2. STADSLEVEN
3. REIZEN VAN DE TOEKOMST
4. LEEFBAAR VERBOUWEN

In elk paviljoen zijn mensen aanwezig vanuit de gemeente en de andere partijen die een rol spelen in het gebied. Bezoekers kunnen zich laten informeren over de onderwerpen, maar het is vooral de bedoeling dat we de ideeën, wensen en zorgen van de Nijmegenaren ophalen. Praat en denk vooral met ons mee!

En er is meer te doen die dag: er zijn korte lezingen over verschillende onderwerpen, wandelsafari’s in het gebied rond thema’s als cultuurhistorie, groen en meer. Voor kinderen staan er ook leuke activiteiten op de agenda: maak je eigen bloemenbom, suikerspin of ga bijvoorbeeld lollyvissen.

Om 17.00 uur is er een officieel moment waarop burgemeester Hubert Bruls, gedeputeerde Jan van der Meer, de regiodirecteuren Danou Veenhof (ProRail) en Maarten Haverkamp (NS) het startsein geven voor de publiekscampagne van het gehele stationsgebied.

Waar: op de Van Schaeck Mathonsingel, vlak voor het station Nijmegen

Wanneer: donderdag 22 september 2022

Hoe laat: 15.00 – 20.00 uur

Nieuwsgierig?

Het organiseren van de dag van het Stationsgebied is best spannend omdat we nog geen compleet verhaal kunnen vertellen. Het is een complexe puzzel waarvan nog een aantal stukjes ontbreken. Een aantal projecten staat in de startblokken, maar er is ook nog veel onbekend. Daarom zijn we nieuwsgierig naar wat Nijmegenaren ervan vinden. Het stationsgebied is een belangrijke plek voor de stad, we willen dus graag de stad informeren en actief betrekken.

Wat gebeurt er niet op de dag van het Stationsgebied?

Deze dag is een informele dag en niet bedoeld als formele inspraak of participatie op de verschillende projecten in het stationsgebied. Voor het formele traject organiseren we per project of per deelgebied aparte participatiemomenten. Informatie hierover volgt via de website, de digitale nieuwsbrief, bewonersbrieven.

Programma

Houd de website nijmegen.nl/stationsgebied in de gaten voor het volledige programma!

Voor wie ?

Deze dag is voor iedereen die interesse heeft in wat er gaat gebeuren in het gebied: buurtbewoners, reizigers, belangenorganisaties, toekomstige bewoners, kortom alle mensen die van het gebied gebruik (gaan) maken.

Wij hopen u te treffen op de 22e!

Met vriendelijke groeten,

Marjo van Ginneken

Omgevingsmanager Stationsgebied

1e Nijmeegse Erfgoed Ontmoeting

Op maandag 11 april vindt de eerste Nijmeegse Erfgoedontmoeting plaats om een sterke impuls te geven aan vernieuwende samenwerkingsprojecten, cross-overs en ondernemerschap.

De ochtend wordt geopend door de Nederlandse ontwerper PIET HEIN EEK en directeur van het Vrijheidsmuseum WIEL LENDERS heet ons welkom. Architect IGGIE DEKKERS praat ons bij over een bijzonder project aan de Waal: de Nyma makersplaats. Met wethouder NOËL VERGUNST kijken we vooruit en praten we over het huidige en toekomstige erfgoedbeleid. Publieksarcheoloog ROEL KRAMER praat ons bij over het Verdrag van Faro en met HELEEN WIJGERS (directeur Stevenskerk) en de Nijmeegse ondernemers HYKE VAN DEN BENT en JAN DIEBELS onderzoeken we de samenwerking tussen de erfgoedsector en ondernemers. Muzikant VERA BON treedt live op en schrijver MARJOLEIN VISSER draagt voor.

Het programma is samengesteld door De Stevenskerk, Het Vrijheidsmuseum, Museum Het Valkhof en Het Gilde, in samenwerking met de erfgoedaanjagers Mijke Pol en Marit Veeneman.

Locatie: Vrijheidsmuseum in Groesbeek.
Tijd: 9.30-13.00 uur.
Aanmelding verplicht.

  • 1
  • 2

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: