Naar een meer professioneel en innovatief erfgoednetwerk

Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (HvdNG) en het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) hebben met succes een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) voor het verder professionaliseren en innoveren van het erfgoedveld in Nijmegen. Dankzij het werk van de erfgoed-aanjagers gedurende de afgelopen twee jaar heeft het rijke, maar versnipperde erfgoedveld van het Rijk van Nijmegen een impuls gekregen en een schat aan voorbeelden van innovatief werken. Om hun impuls te borgen, is het noodzakelijk dat het erfgoedveld gezamenlijk een stap vooruit doet. In dit veld is namelijk een schat aan kennis en ervaring aanwezig, maar ontbreekt het vaak aan middelen om dingen goed te (laten) organiseren. Het project ‘Naar een meer professioneel en innovatief erfgoednetwerk’ van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (‘Het Huis’) en het onafhankelijke Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN) is erop gericht om een grotere impact te hebben en zo dus nieuw publiek te betrekken bij het erfgoed van de regio. In deze gezamenlijke aanvraag leveren beide partijen een bijdrage die past bij de eigen expertise en capaciteit: het CPRN brengt zijn netwerk van 27 leden, in de vorm van Cultuurhistorische organisaties in Nijmegen en omgeving, in en vormt zo een verbindend platform. De leden van het CPRN zijn vanuit deze samenwerking bereid waar nodig hun locatie ter beschikking te stellen voor activiteiten binnen dit project, evenals uren van hun medewerkers die indien relevant trainingen of workshops kunnen verzorgen binnen dit project. Het Huis draagt de dagelijkse organisatie en coördinatie van dit project en verzorgt ook het betalingsverkeer.

Als eerste stap komt er een enquete onder de leden welke concrete wensen er zijn op het gebied van kennis verwerving, kennis delen, nieuwe vaardigheden, innoveren en professionaliseren.

Op een eerste inspiratiebijeenkomst worden de koppen bij elkaar gestoken om plannen te ontwikkelen rondom het TOEN-festival en andere cultuurhistorische projecten, waarin leden samenwerken met nieuwe, onverwachte partners en doelgroepen met nieuwe, onverwachte vormen.

Zie hieronder bijvoorbeeld het verhaal van Joost Oomen over de historie van Nijmegen: De eerste kip van Nederland, onderdeel van ‘Ongekend Nijmegen’.

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: