Afscheid Erfgoedaanjagers

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente twee erfgoedaanjagers in dienst gehad. Zij werkten samen met diverse erfgoedinstellingen, gemeentelijke en provinciale organisaties en een breed scala aan kunstenaars. Zij organiseerden onder andere een aantal inspiratiebijeenkomsten en cultuurhistorische evenementen in de gemeente Nijmegen.

Als dank voor de samenwerking lieten zij een fraaie smartlap achter als afscheidscadeau. Samen staan we sterk werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CPRN op dinsdag 12 december 2023 live uitgevoerd in Museum Kam. De videoregistratie die toen door Rob van Oijen werd gemaakt is hier te bekijken.

Beide erfgoedaanjagers, Marit en Mijke,  hebben hun opdracht met veel plezier gedaan en blijven beschikbaar voor raad en hulp.

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: