Versterk het cultuurhistorisch profiel van de oudste stad van Nederland

Over het
CPRN

Over het CPRN

Nijmegen is rijk aan erfgoedinstellingen, honderden vrijwilligers en professionals dragen dag in dag uit bij aan de visualisatie, promotie, kennis en actieve betrokkenheid bij de cultuurhistorie van de oudste stad van Nederland. Het cultuurhistorisch veld is zo divers als de geschiedenis van Nijmegen zelf, dat bestaat uit een zeldzaam rijke gelaagdheid en diversiteit. De behoefte om kennis te nemen van elkaars activiteiten en ervaringen was en is daarom groot met als gezamenlijk belang het cultuurhistorisch profiel van de stad Nijmegen te versterken. Sinds 2003 kwamen de betrokken instellingen bij elkaar, dat op 16 januari 2005 resulteerde in de oprichting van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN). Het CPRN wordt gedragen door haar leden, is geheel onafhankelijk, ontvangt geen reguliere subsidie van de overheid en draagt de democratisch genomen besluiten van de leden uit.
Aansluiting bij het CPRN kan indien een instelling voldoet aan de volgende voorwaarden:
1- actief op het gebied van cultuurhistorie in Nijmegen en omstreken.
2- een juridisch vastgelegde entiteit (stichting, vereniging, coöperatie etc.) met statuten, die voldoen aan de WBTR.
3- aantoonbaar publieksactiviteiten organiseert.
Voor aanmelding zie contactgegevens secretariaat.

 

 

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: