CPRN

Links

Internet

LEDEN CPRN:


- Nederlandse Archeologievereniging, afd. Nijmegen e.o. (AWN)
https://www.awnregionijmegen.nl
- De Bastei
https://www.debastei.nl/nl
- Europese Stichting Joris Ivens
https://www.ivens.nl
- Stichting Friendship Albany Nijmegen (FAN)
https://www.stichtingfan.nl
- Het Gilde, Nijmegen
https://www.gildenijmegen.nl/nl
- Erfgoedvereniging Heemschut, afd. Gelderland-Zuid / Nijmegen
https://www.heemschut.nl/nieuws/actueel/?tag=Nijmegen
- Infocentrum WO2 Nijmegen
https://infocentrumwo2.nl
- Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
- Stichting In Paradisum
https://stichtinginparadisum.nl
- Stichting Maelwael Van Lymborch
https://gebroedersvanlimburg.nl
- Stichting Maelwael Van Lymborch Studies
https://www.maelwaelvanlymborchstudies.com
- Stichting Novio Experience Museum
http://www.nem-nijmegen.nl/
- Stichting Nijmegen Wederopbouwstad 
https://wederopbouwstad.nl
- Stichting Noviomagus.nl
https://www.noviomagus.nl
- Vereniging Numaga
https://www.numaga.nl
- Stichting Indische Organisaties Nijmegen (PION)
https://stichtingpion.nl
- Stichting Stevenskerk
https://www.stevenskerk.nl/index.html
- Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen e.o. (Stieneo)
https://www.stieneo.nl
- Museum Het Valkhof
https://www.museumhetvalkhof.nl
- Valkhof Vereniging
https://www.valkhof.nl
- Vrijheidsmuseum
http://vrijheidsmuseum.nl
- Stichting 4- en 5 mei comité
http://www.4en5mei-nijmegen.nl

Internet

Websites over geschiedenis Nijmegen:

- Canon van Nijmegen in vijftig vensters:
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Canon_van_Nijmegen
- of via de kaart van Nijmegen:
https://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Canon_op_de_kaart
- Algemeen verhaal, tijdlijn en veel aspecten:
NovioMagusEenRijkaanHistorie
- Algemeen verhaal, tijdlijn en veel aspecten:
HuisvandeNijmeegseGeschiedenis
- Inleiding op historie plus actuele agenda:
EenRijkeHistorieIntoNijmegen
- Vele verhalen over Nijmeegse historie:
NijmeegseVerhaleninMijnGelderland
- Commentaar op Nijmeegse historie:
Historiek
- Toeristisch aanbod m.b.t. historie Nijmegen
VisitNijmegen


 

Resources & Links

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: