Inspiratiebijeenkomst 8 juli

Over welk Nijmeegs (immaterieel) erfgoed zeggen ze over 50 jaar: ‘hoe hebben ze dat in vredesnaam verloren kunnen laten gaan!?’ 150 jaar na het slopen van de stadswallen en het begin van uitbreiding van Nijmegen, organiseert het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis samen met het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen een bijeenkomst over dit thema.

De bijeenkomst is gericht op directies en besturen van erfgoedorganisaties uit het Rijk van Nijmegen. Deelnemers wordt gevraagd om zelf een afbeelding van volgens hen onderbelicht Nijmeegs (immaterieel) erfgoed mee te nemen.

Workshop en keynote: Hester Dibbits

Het eerste deel van de middag zal het concept ‘emotienetwerken’ centraal staan. Dit is een methodologie ontwikkeld door onder andere Hester Dibbits. Zij zal een workshop begeleiden waarin de deelnemers kennismaken met deze methodologie en deze gaan toepassen. Aansluitend geeft ze in een keynote een verdere inleiding op het concept en hoe dit toe te passen is in de erfgoedsector om nieuw erfgoed te vinden.

Hester Dibbits is als lector Cultureel erfgoed verbonden aan de Reinwardt Academie van de Amsterdamse School voor de Kunsten. In haar werk zoekt Dibbits steeds naar de verbinding tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk. Vanuit het onderzoeksprogramma van het lectoraat onderzoekt zij in verschillende deelprojecten welke kennis en vaardigheden de erfgoedprofessional kunnen helpen bij het maken van de keuzes in de omgang met erfgoedvraagstukken. Dibbits geeft nationaal en internationaal diverse lezingen en workshops, in het bijzonder over emotienetwerken. Dit is een methode die inzicht geeft in het krachtenspel van belangen, kennis en emoties in erfgoedinteracties.

Film en gesprek: Driemaal getroffen

Na een pauze, waarin iedereen door kan praten over emotienetwerken en hun eigen meegenomen erfgoed, zal de film ‘Driemaal getroffen’ van Kees Moerbeek vertoond worden. Hierin zoomt Kees in op de (cultuurhistorische) gevolgen voor de stad van het slopen van de Nijmeegse stadswallen, vanaf het einde van de 19e eeuw. Kijken we met het nieuw-opgedane concept van emotienetwerken anders naar deze beslissing?

Aansluitend voeren we met de zaal een gesprek over het erfgoed dat iedereen meegenomen heeft. Wat voor nieuwe inzichten ontstaan er als we hierop het concept van emotienetwerken toepassen?

Locatie: Burgerzaal, gemeentehuis Nijmegen. Aanmelden kan via info@hvdng.nl en

deelname is gratis voor CPRN-leden.

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: