Derde politieke avond CPRN

In 2022 heeft het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen een eerste politieke discussieavond georganiseerd. Deze avond resulteerde in de ondertekening van het Cultuurhistorisch Convenant door de aanwezige politieke partijen. In 2023 organiseerden wij een tweede politieke avond waarop de afspraken in het convenant nog een keer werden bevestigd. Beide avonden werden door de aanwezigen als constructief ervaren.

De derde politieke avond vindt plaats op maandag 25 maart 2024 in het Café van de Bastei. De avond zal gaan over erfgoed en duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. De opzet van de avond is een open discussie in divers samengestelde groepen bestaande uit Nijmeegse raadsleden en leden van de diverse Nijmeegse erfgoedorganisaties.

Programma:

19.30 uur: inloop en koffie
19.45 uur: introductie door Prof. Dr. Stephan Mols, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen
19.55 uur: eerste ronde tafelgesprekken

20.20 uur: koffiebreak

20.25 uur: tweede ronde tafelgesprekken
20.45 uur: plenaire terugkoppeling per tafel
21.00 uur: afsluiting door voorzitter Henk Beerten
21.15 uur: einde

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: