Author: Redactie CPRN

Maak een aantrekkelijke mediatour over erfgoed

Hoe kan je je publiek een aantrekkelijke mediatour aanbieden? Met film, foto’s, audio, informatie en bovenal verhalen. Met name voor de kleinere musea en erfgoedinstellingen organiseert Erfgoed Gelderland een tweedaagse workshop. Stapsgewijs werken de cursisten aan de opzet van een mediatour die aan het eind van de cursus ook daadwerkelijk door de cursisten wordt uitgevoerd. Op dinsdag 3 en 24 oktober vond de eerste workshop ‘Maak in tien stappen een Mediatour’ plaats. Tijdens de tweede cursusdag gingen de cursisten hard aan het werk gaan om samen tot een echte minitour te komen. Zij dachten daarbij na over de verhaallijn, hoe onderdelen samenhangen en gebruikten daarvoor een 10 stappenplan. Een vooraf gemaakte inleiding met een stemacteur en een aantal 3D-geprinte collectiestukken inspireerden de cursisten tot het maken van een spannend verhaal over een uit het graf opgestane figuur, die zijn eigen graf terug wilde vinden. Helemaal in het thema van Halloween. Een van de cursisten: “Deze workshop vond ik heel nuttig. Normaal gesproken zou ik vanuit mijn enthousiasme meteen zijn begonnen met het schrijven van de tour. In deze workshop heb ik geleerd om eerst een goede basis te leggen. Voor wie maak je de tour? Over welk thema? Wat is je doel? Welk verhaal wil je vertellen en hoe bouw je dat op? Hierdoor ontstaat er een goed doordachte tour die aansluit bij het publiek dat je wilt bereiken.” De cursus ‘Mediatour in 10 stappen’ wordt op 6 en 20 februari 2024 opnieuw gegeven en deze is gratis, inclusief de lunch. Locatie: Erfgoed Gelderland, Westervoortsedijk 27, Arnhem. 

Foto onder: Cursisten bekijken en beluisteren de zelfgemaakte mediatour bij een collectievoorwerp (een kopie geprint bij sketchlab), 24 oktober.

Foto Edwin Hallers.

Ode aan stadsarchivaris Herman van Schevichaven

Nijmegen heeft veel te danken aan stadsarchivaris Herman van Schevichaven (1827-1918), zonder twijfel de kleurrijkste persoon die zich over de bronnen van de Nijmeegse geschiedschrijving heeft gebogen. Hij begon pas op zijn 70e aan zijn taak na een avontuurlijk leven. Hij vocht mee in de Krimoorlog, trok door de woestijn en zag de piramides van Egypte, verbleef lang in Londen en reisde daarna nog vele jaren door Noord-Afrika en Europa. Kunstenaar Kees Moerbeek heeft in zijn serie boeken ‘Nijmegen, zo mooi als het was’ een nieuw deel toegevoegd met een ode aan Van Schevichaven. Tijdens de Kunstraffinaderij in de Stevenskerk vertoond hij bovendien een film over zijn leven:

zaterdag 22 april om 13.00 en 15.00 uur

zondag 23 april om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.

De toegangsprijs voor de Kunstraffinaderij, inclusief documentaire, is 7 euro. Reserveren voor de film is aanbevolen want het aantal plaatsen in de crypte van de Stevenskerk is beperkt: mail naar c.moerbeek2@chello.nl.

“Wie zijn moederstad liefheeft moet haar ook willen begrijpen”

Dat schreef Herman Diederik van Schevichaven in 1898. Als gemeente-archivaris van Nijmegen hield hij van zijn stad en probeerde hij haar ook te begrijpen, maar makkelijk was dat niet “Want het oude verdwijnt met de dag. Zelfs mensen die er hun leven lang gewoond hebben kunnen zich op veel punten niet meer voorstellen hoe de stad er in hun jeugd uit zag” schrijft hij in een van zijn boeken.

Na de ontmanteling veranderde Nijmegen in een razend tempo van een middeleeuwse, agrarische vestingstad naar een wereldse provinciestad met allure. Alle inwoners gingen er uiteindelijk op vooruit, maar tussen 1900 en 1940 leefden nog veel mensen in grote delen van de stad in ongekende armoede.

Aan de hand van ingekleurde foto’s krijgen we een beeld van Nijmegen, toen het, ondanks alle armoede, nog zo mooi was als het was.

‘Het verleden is een mooi land’ is te koop voor 19,95 euro bij de Nijmeegse boekhandel.

 

Nijmegen als case study Urban Heritage Studies

Jaarlijks organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een cursus over erfgoed en stadsontwikkeling, in nauwe samenwerking met het Institute for Housing and Urban Development Studies (Erasmus Universiteit) en TU Delft. Specialisten uit binnen- en buitenland zullen zich tijdens de meerdaagse cursus in juni buigen over de Nijmeegse situatie voor wat betreft het erfgoed. De cursus wordt georganiseerd in het kader van het zgn Internationaal Cultuurbeleid (ICB) van de ministeries van OCW en BuZa. De cursus staat open voor professionals uit de partnerlanden die in het ICB zijn benoemd. Nederland is logischerwijs een van de deelnemende landen.

Doel van de cursus is niet alleen het opdoen van cognitieve kennis en het aanleren van praktische vaardigheden, maar nadrukkelijk ook het opbouwen van een internationaal netwerk.

Nijmegen figureert in de cursus als oefencasus en dient in eerste instantie de leerdoelen van de cursisten. Dat gezegd hebbende, kunnen de bevindingen van de cursisten wel degelijk betekenis hebben voor de casus Nijmegen. Zij zullen daarom aan het einde van de cursus in de stad gepresenteerd worden.

 

Aanmelding kan tot 30 april!

Urban Heritage Strategies course | Institute for Housing and Urban Development Studies | Erasmus University Rotterdam (ihs.nl)  

Politieke avond: Cultuurhistorisch Convenant verrijkt

Op donderdagavond 9 maart 2023 organiseert het CPRN een vervolg op de ondertekening van het ‘Cultuurhistorisch Convenant 2022-2026’ van een jaar geleden. Tien raadsleden gaan die avond in overleg met nagenoeg het gehele cultuurhistorisch veld van Nijmegen om met elkaar te overleggen hoe het erfgoed van Nijmegen nog beter behouden en zichtbaar gemaakt kan worden. Aan de hand van vier thema’s komen hele concrete actuele onderwerpen aan bod. en kunnen van beide zijde voorstellen worden gedaan of plannen gesmeed.
Locatie: Tijdelijke huisvesting Valkhofmuseum (ABNAMRO gebouw aan Keizer Karelplein).
Inloop: 19.15 uur
Aanvang: 19.30 uur.
Aanmelding voor 7 maart verplicht bij secretariaat@cprn.nl.

VIER THEMA’S
1- Structurele versterking van het cultuurhistorisch veld in Nijmegen. Positie, inrichting en taakverdeling
van het cultuurhistorisch veld: rol van de erfgoedaanjagers, welk effect en gevolg voor de lange termijn.
Aspect van  Duurzaamheid.
2- Bescherming en herbestemming materieel erfgoed.
3- Versterking visualisaties van Nijmeegs verleden.
4- Subsidieregeling voor de erfgoedsector, deels bedoeld voor bestaande wettelijke verplichtingen
(achterstand monumentenzorg), deels (een veel kleiner gedeelte) voor nieuw beleid (volkscultuur, culturele
hoofdstad 2023).2023

 

024geschiedenis op Valkhof

‘De Maand van de geschiedenis’ heeft al jaar en dag een lokale Nijmeegse invulling waarbij veel leden van het CPRN actief zijn. Dit jaar, 2022, zijn de activiteiten van 8 t/m 13 oktober geconcentreerd op het Valkhof. De Geschiedenisquiz is in Brebl.
Iedere dag is er van 17.00 – 21.00 een cultureel eetcafé in de Nicolaaskapel. Alleen in deze week is de eerste verdieping bereikbaar, waar bezoekers op de fraaie plek van de hertogen van Gelre kunnen zitten en de maquettes van de oude stadspoorten te bewonderen zijn. Tijdens het programma is op de begane grond de bar geopend en bestaat de mogelijkheid een hapje te eten, verzorgd door horecaondernemers van het Valkhofkwartier.

In het uitgebreide programma van pitches, lezingen en theatrale bijdragen zal onder andere YouTube literair performer Floris van der Pol zijn opwachting maken, wordt de première van een film van Kees Moerbeek over Emile Selbach getoond en zal een doorstart worden gemaakt met het Geschiedeniscafé. Dagelijks bespreekt Museum Het Valkhof een museumobject, zorgt Lindenberg Cultuurhuis voor muzikale verrassingen en zijn de animaties van Ongekend te zien. Naast een boeiend programma ondergaan de bezoekers iedere avond een soundscape die speelt in 1545.

In de weekenden vinden er vanaf 14.00 uur kinderspelen, rondleidingen, sportieve activiteiten en muzikale intermezzo’s plaats in het Valkhofpark. Zo kan iedereen, van jong tot oud, op een leuke, inspirerende en verrassende manier kennis maken met de cultuur en geschiedenis van Nijmegen.

Je kan ten alle tijden vrijelijk binnenlopen maar je kunt ook gebruik maken van ons inschrijfformulier

Realisatie door: De Valkhofvereniging, Stichting Vlegel, Kwartiermakers Valkhofkwartier. In samenwerking met leden van het Valkhofkwartier, deelnemers 024 Geschiedenis en het Huis voor de Binnenstad.

De illustratie bovenaan van Selbach, ‘de zwaarste man van Europa’ is van Kees Moerbeek uit zijn film. 

Bezoek Ongekend Nijmegen Festival in oktober

Van 2 t/m/ 31 oktober barst het nieuwe Erfgoedfestival Ongekend Nijmegen los. Ongekend vertelt de verhalen die we nog niet kenden. Omdat ze verzwegen zijn, omdat ze de geschiedenisboeken niet haalden, omdat ze niet in de historische canon pasten of omdat we ze niet (ge)zien (hebben). Soms zijn het prachtige voetnoten bij een grote geschiedenis. Soms zijn het juist deze ongekende verhalen die de loop van de geschiedenis bepaald hebben. Negen Nijmeegse erfgoedlocaties werden in de zomer bezocht door verschillende kunstenaars. Tijdens Ongekend bezoekt een mystery guest de laatste twee locaties. De makers vertellen tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober op hun eigen wijze de ongekende verhalen.

Het festival wordt georganiseerd door de erfgoedaanjagers Mijke Pol en Marit Veeneman in samenwerking met leden van het CPRN. Met het festival worden nieuwe verbindingen gelegd tussen bijvoorbeeld erfgoed en kunst of erfgoed en wetenschap. Voor het programma: zie hieronder.

  • 1
  • 2
  • 4

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: