CPRN

Bestuur

Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering van het CPRN voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden, zodat de maximale zittingstermijn acht jaar is. Elk jaar treedt een bestuurslid af volgens een door de ledenvergadering goedgekeurd rooster van aan- en aftreden. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Alle bestuursleden zijn lid van een van de aangesloten leden, behalve de voorzitter. 

Huidig bestuur (2021-2022):
Henk Beerten (voorzitter).
Heyta Melssen (secretaris)
Pauline de Weijer (penningmeester)
Peter van der Heijden (algemeen bestuurslid)
André Stufkens (algemeen bestuurslid)

Bestuur 2010:
Piet Timmermans (voorzitter)
André Stufkens (secretaris)
Rosalie Thomassen (penningmeester)
Paul van der Heijden
Fred Boshouwers

Eerste bestuur 2005:
Piet Timmermans (voorzitter)
Jos Hekking (secretaris)
Stan Brinkhoff (penningmeester)
Fred Boshouwers (algemeen bestuurslid)
André Stufkens (algemeen bestuurslid)

Het CPRN is opgericht op initiatief van Ben van Hees (toenmalig gemeenteraadslid) en Jos Hekking (notaris).

Oprichtingsbestuur 14 januari 2005:
Jos Hekking 
Ben van Hees
Stan Brinkhoff 
Fred Boshouwers
André Stufkens

 

 

CPRN Leden

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: