CPRN-Leden

Stichting Stedelijk vier en vijf mei Comité

Herdenken en vieren in Nijmegen

Op 4 en 5 mei staan we samen stil bij de vrijheid. Dat doen we door de offers te herdenken die ons de vrijheid hebben gebracht. En door te vieren dat we nog altijd in vrijheid leven. In aanloop naar 4 en 5 mei staan we in Nijmegen ook nadrukkelijk stil bij het bombardement op 22 februari 1944 en de bevrijding van de regio in september.

Maar we doen meer! In aanloop naar de meidagen organiseren we verschillende activiteiten, altijd om te vieren of te herdenken. Kijk snel in de agenda en plan jouw herinnering.

Doelstelling 4 en 5 mei Nijmegen

De stichting heeft ten doel het organiseren en bevorderen van een passende herdenking van de vierde mei en een passende viering van bevrijdingsdag, 5 mei, in Nijmegen waarbij de historische en actuele betekenis centraal staat.

Organisatie

De Stichting Stedelijk vier en vijf mei Comité (officiële naam), verder 4 en 5 mei Nijmegen. 4 en 5 mei Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie (zonder kantooradres) die wordt gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen om voor de bevolking bij de herdenking en bevrijding passende activiteiten te organiseren.

4 en 5 mei Nijmegen werkt samen met organisaties in de stad en houdt de regie over de programma-onderdelen en de inhoud van de afzonderlijke onderdelen, maar laat in goed overleg met de partners de feitelijke uitvoering zoveel mogelijk over aan de professionele deskundigheid van die partners. In het verlengde hiervan is binnen het comité steeds een van de leden het eerste aanspreekpunt voor het betreffende onderdeel, bij complexe onderdelen ondersteund door een tweede lid. Van de leden wordt dus een bijdrage gevraagd aan de algemene lijn van het programma en het functioneren van het comité, naast een specifieke bijdrage aan een of meerdere programmaonderdelen.

Copyright: ©website geschiedenis British XXX Corps

NATUUR & CULTUURHISTORIE

4- en 5 mei Comité

Adresgegevens

website: www.4en5mei-nijmegen.nl

e-mail: info@4en5mei-nijmegen.nl

Provincie: Gelderland

CPRN Leden

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: