CPRN-Leden

Numaga

Numaga is de historische vereniging van Nijmegen en omgeving. Als historisch kennisplatform bevordert Numaga het onderzoek naar het Nijmeegs verleden. Ook verzorgt Numaga publicaties en organiseert het lezingen en andere activiteiten voor een breed publiek.

Met circa 750 leden is Numaga een toonaangevende cultuur-historische organisatie binnen de Nijmeegse samenleving.

De vereniging bevordert het behoud van het cultuurbezit van Nijmegen en omgeving en wil de kennis daarover verspreiden, onder meer door samen te werken met andere culturele organisaties. En de oorsprong van de naam? Numaga is de naam van Nijmegen in de Frankische tijd, toen Karel de Grote er zijn burcht bouwde.

Copyright: ©

NATUUR & CULTUURHISTORIE

Numaga

Adresgegevens

Adres: Historische Vereniging Numaga,
p/a Regionaal Archief
Mariënburg 27
6511PS Nijmegen

Telefoon: 024 -3234149

Provincie: Gelderland

website: https://www.numaga.nl/

e-mail: secretaris@numaga.nl

Meer

Numaga werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van de bekende historicus prof. L.J. Rogier. Al meer dan vijfenzestig jaar stimuleert Numaga de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. 

CPRN Leden

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: