CPRN-Leden

Heemschut

De Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed.

Copyright: ©

NATUUR & CULTUURHISTORIE

Heemschut

Adresgegevens

Provincie: Gelderland

Lid: Maarten de Vletter

heemschutgelderland@gmail.com

 

Meer

wanneer is deze instelling opgericht (in drie zinnen historie)

wanneer lid geworden van CPRN

contactpersoon van betreffende instelling voor CPRN,

met na toestemming: contactgegevens
CPRN Leden

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: