CPRN-Leden

Nederlandse Archeologievereniging AWN, afdeling Nijmegen en omstreken

Archeologie in clubverband: dat was het uitgangspunt van onze oprichters. Een netwerk en werkgroepen van geestverwanten, die zich bezighouden met de archeologie vanaf de prehistorie tot en met de Tweede Wereldoorlog. Voor iedereen is er de mogelijkheid zich met archeologie bezig te houden, en na onze veldwerkcursus mag je ook assisteren bij opgravingen. Verder verwerken we oude vondstcomplexen, zorgen we voor educatie en kennisontwikkeling, bemensen we de Archeohotspot en organiseren we lezingen en excursies. Er zijn nauwe banden met het Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen. Onze Nijmeegse werkruimte is in het gemeentelijk depot. Actieve werkgroepen in de regio zijn er o.a. in Cuijk, Gennep, Grave, Heumen en Huissen.

 

© foto: Aad Hendriks Bron: archief AWN Afdeling Nijmegen e.o.

ARCHEOLOGIE

AWN Nijmegen e.o.

Adresgegevens

Werkruimte: Bureau Archeologie Nijmegen
Nieuwe Dukenburgseweg 21
6534 AD Nijmegen

GPS: https://goo.gl/maps/P41JJC6wuVyWxtGN8

Provincie: Gelderland

Website: www.awnregionijmegen.nl

 

Meer

De AWWN (Archeologisch Werkgemeenschap Westelijk Nederland) is opgericht in 1951, de landelijke AWN ontstaat vervolgens in 1964. De oprichtingsvergadering van de Nijmeegse afdeling was op 7 juni 1968 in ‘Rijksmuseum G.M. Kam’. In 2018 vierden we ons 50-jarig jubileum met een hommage aan de initiator van deze afdeling: Wim Tuijn. Onze leden waren en zijn betrokken bij kleine en grote opgravingen, zowel in het Nijmeegse als in de regio.

CPRN-lid sinds 2008

Contactpersonen: 

Leo ten Hag, afdelingssecretaris: lhwtenhag@ planet.nl

John Jansen, voorzitter: j.jansen919@ upcmail.nl

Pauline de Weijer, penningmeester: paulinedeweijer@ gmail.com

CPRN Leden

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: