Cultuurhistorisch Convenant op verkiezingsavond CPRN

Op dinsdagavond 1 februari organiseert het CPRN een verkiezingsavond in Museum Het Valkhof waarin de politieke partijen van Nijmegen kunnen aangeven wat zij de komende raadsperiode met de cultuurhistorie willen. Onder het motto: ‘Maak van Nijmeegs erfgoed: erfgoud!’ De inzet is om de betrokkenheid van de in maart te kiezen raadsleden met het erfgoedveld te versterken. Concreet krijgt dat gestalte in de ondertekening van het ‘Cultuurhistorisch Convenant 2022-’26’ dat het CPRN heeft opgesteld.

O.l.v. van CPRN-voorzitter Henk Beerten zullen zeven partijen debatteren over drie stellingen. De avond is openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen (1,5 meter afstand) is slechts een maximaal aantal van 35 bezoekers mogelijk. Aanmelden kan via secretariaat@cprn.nl

CULTUURHISTORISCH CONVENANT 2022 26

MAAK VAN NIJMEEGS ERFGOED ‘ERFGOUDERFGOUD’

Kennis genomen hebbend van:

Erfgoedstrategie gemeente Nijmegen, vastgesteld door de Nijmeegse gemeenteraad in september 2020.

Overwegende dat:

Nijmegen vanwege haar unieke cultuurhistorie bijzondere eretitels heeft: ‘Oudste stad van Nederland ‘Keizerstad van Nederland ’en ‘Limes Werelderfgoed Deze eer en eeuwenoude erfenis biedt ons voor onze bewoners en onze bezoekers volop kansen;

– Erfgoed is goud ‘voor de identiteit en trots van de bewoners van Nijmegen, voor de aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers, werkenden en toeristen;

– Erfgoed belangrijke sociale, economische en culturele waarden vertegenwoordigt; Deze grote waarde en dit grote potentieel van erfgoed binnen de gemeente in de erfgoedstrategie, maar bijvoorbeeld ook in de Uitvoeringsagenda Citymarketing 2030 en het Blueyard rapport uit 2019 ‘De staat van cultuur in Nijmegen ’naar voren komt;

– Hierop vaak de observatie volgt dat de gemeente niet й cht kiest voor cultuurhistorie, bijv. in de erfgoedstrategie: “Voldoende menskracht en middelen ontbreken. Het onvoldoende uitdragen dat Nijmegen de ambitie van oudste stad serieus neemt, leidt tot verlies van draagvlak bij bewoners, het erfgoedveld, bezoekers en bij mee investerende partners, zoals provincie en rijk.

– Er binnen de erfgoedstrategie verschillende niet geringe ambities worden benoemd en begroot, langs drie grote opgaves:

1- Betere instandhouding en bescherming;

2- Krachtiger publieksbereik door professionalisering, regie en samenwerking;

3- Inzet op profilering als oudste stad.

Het College en de Raad weliswaar de uitgezette koers in de erfgoedstrategie omarmen, maar ervoor heeft gekozen de bij deze opgaves horende maatregelen niet of nauwelijks te implementeren.

De partijen aangesloten bij het CPRN staan te popelen het maximale te halen uit de in de erfgoedstrategie benoemde ambities, maatregelen en budgetten.

Verzoekt de politieke partijen in de Gemeenteraad van Nijmegen

– Niet alleen ‘ja ’te zeggen tegen de drie opgaven van de Erfgoedstrategie op hoofdlijnen, maar zich in de raadsperiode ‘22 –‘26 maximaal in te spannen om de genoemde maatregelen en budgetten in te zetten om deze opgaven het hoofd te bieden.

– Zich in te spannen voor een goed contact met het cultuurhistorisch veld van erfgoedprofessionals en vrijwilligers; dit uit zich onder meer in een jaarlijks overleg met het erfgoedveld in januari te organiseren door het CPRN

Nijmegen, 1 februari 2022 Ondertekend door:

Bij de afbeelding: Rembrandt van Rijn, De Bataven sluiten een convenant o.l.v. Julius Civilus, 1661-62, National Museum, Stockholm. De opstand van de Bataven in Nijmegen tegen de Romeinse bezettingsmacht is de ontstaansmythe van Nederland. Met deze eed begon de eeuwenlange strijd voor onafhankelijkheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: